Biblioteca + Cine

Dimecres de 17:00 a 19:00

Biblioteca Vilapicina

En aquest taller es dóna molta importancia al procés de creació; treballant l’equilibri psíquic-emocional. A través de la pintura, exterioritzem els sentiments, impresions, percepcions, etc.

També es treballa la part cognitiva que comporta aquest fet creatiu, mitjançant medis bidimensionals i tridimensio-nals. L’exposició final dels seus treballs, els ajuda a valorar el resultat del seu procés creatiu.

Estás interesat en aquesta activitat?