Meditació

Divendres de 17:00 a 19:00

Casal Congrés Indians

La pràctica continuada de la meditació porta a una vida de benestar emocional, i per tant, millora la salut física i mental de les persones, augmentant la creativitat, la concentració i la capacitat d’acció.

Es realitzen diferents tècniques de meditació  i sessions de «Bol-Teràpia» que afavoreixen la relaxació, alliberant tensions i el consum excessiu d’energia.

Estás interesat en aquesta activitat?